Giới thiệu về EasyDry Disconnect

EasyDry là một thương hiệu thuộc C2C Technology Singapore Pte Ltd. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy và hiệu quả được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chuyển chất lỏng nguy hiểm.

Các khớp nối ngắt kết nối EasyDry được thiết kế để kết nối và ngắt kết nối nhanh chóng và không tràn của ống mềm và đường ống. Khớp nối ngắt kết nối EasyDry là sự lựa chọn nhất định để xử lý bất kỳ chất lỏng, hóa chất, khí nào. Ngắt kết nối khô của chúng tôi được thiết kế và sản xuất theo NATO STANAG 3756, do đó hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau với TODO, MannTek, Dxion và các sản phẩm thương hiệu khác.

Tính năng đặc biệt của EasyDry Disconnect làm cho nó phù hợp với các phương tiện và thiết bị được sử dụng để nhận và giao nhiên liệu để ngăn chặn sự cố tràn nhiên liệu khi kết nối và ngắt kết nối. Sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng rộng rãi để kết nối không tràn và ngắt kết nối các ống dẫn dầu mỏ, LPG, amoniac, butadiene, mực, axit béo, nhiên liệu sinh học, xà phòng lỏng và nhiều vật liệu khác.