EasyDry Bağlantı Kesme Hakkında

EasyDry, C2C Technology Singapore Pte Ltd'nin bir markasıdır. Tehlikeli sıvı transfer ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış güvenilir ve verimli ürünler sunuyoruz.

EasyDry bağlantı kesme kaplinleri, hortumların ve boru hatlarının hızlı ve dökülmeden bağlanması ve ayrılması için tasarlanmıştır. EasyDry Ayırma Kaplinleri her türlü sıvı, kimyasal ve gazın taşınması için verilen seçimdir. Kuru ayırıcılarımız NATO STANAG 3756'ya uygun olarak tasarlanıp üretilmiştir, dolayısıyla TODO, MannTek, Dxion ve diğer marka ürünlerle tamamen değiştirilebilir.

EasyDry Disconnect özel özelliği, bağlantı ve bağlantı kesilmesi sırasında yakıtın dökülmesini önlemek amacıyla yakıtın alınması ve dağıtımı için kullanılan tesis ve ekipmanlara uygun olmasını sağlar. Ürünümüz, petrol, LPG, amonyak, bütadien, mürekkep, yağ asitleri, biyoyakıt, sıvı sabunlar ve diğer birçok malzemeyi taşıyan hortumların dökülmeden bağlanması ve sökülmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.